Dokumenty


2022

Centrum komunitno - spolkových aktivít

Komunálny odpad obce

Všeobecne záväzné nariadenie

2021

Výstavba detského ihriska pri príležitosti 700. výročia obce s podporou Prešovského samosprávneho kraja

Logo Prešovského samosprávneho kraja

Faktúry

Všeobecne záväzné nariadenie

Zmluvy

2020

Sčítanie obyvateľov 2021

Dohody

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Všeobecné

Výstavba záhradného altánku a záhradného nábytku (29.10.2020)

Zmluvy

2018

Verejné obstarávania

Všeobecné

Komunálne voľby

E-mailová adresa na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej (okrskovej) volebnej komisie je: obec.daletice@gmail.com

Meno a priezvisko zapisovateľky: Jana Samselyová
Sídlo: Obecný úrad Daletice, Daletice 35
Tel.: 0948 028 608 - starosta

Faktúry

Zmluvy

Zmluvy o dielo

Zápisnice zo zasadnutí


2017

Faktúry