Dokumenty


2018

Všeobecné

Komunálne voľby

E-mailová adresa na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej (okrskovej) volebnej komisie je: obec.daletice@gmail.com

Meno a priezvisko zapisovateľky: Jana Samselyová
Sídlo: Obecný úrad Daletice, Daletice 35
Tel.: 0948 028 608 - starosta

Faktúry

Zmluvy

Zmluvy o dielo

Zápisnice zo zasadnutí


2017

Faktúry