Referendum 2023


Meno zapisovateľky: Bc. Ivana Zacharská
+421 908 502 974
Počet okrskov: 1
Volebná miestnosť: 1
Adresa na doručenie o delegovaní člena do volebnej komisie: Obec Daletice
Daletice 35, 082 63
obec.daletice@gmail.com
Miesto na doručenie žiadosti o voľbu poštou: Obec Daletice
Daletice 35, 082 63
obec.daletice@gmail.com